Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010

Η Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση Α.Ε. είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 (νέος αριθμός αδείας 2130/37/9-6-2009).
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να καταξιωθεί μέσα από την δουλειά της στα μάτια των μαθητών της αλλά και στην βιομηχανία του νερού της δημόσιας, ιδιωτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με υπευθυνότητα και συναίσθηση του ρόλου που παίζει η ασφάλεια σε κάθε δραστηριότητα νερού, φροντίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
Ορισμένες από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι:
  • εκπαίδευση
  • εθελοντικό έργο
  • ναυαγοσωστική κάλυψη αγώνων
  • ναυαγοσωστικές επιδείξεις
    ναυαγοσωστική φύλαξη λουτρικών χώρων και σύμβαση έργου (εργολαβία)